Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

Pjotrek
Nic nie jest przyjemniejsze niż myślenie, czytanie, rozmowa, spotkanie z dziećmi, z przyjaciółmi, dobra herbata, film, spektakl, muzyka, kaszmirowy szal, inteligentne towarzystwo, wiedza, jesień, wiosna, lato, dobre, wygodne łóżko, wyrafinowane zapachy, piękne przedmioty, wspomnienia, spokój, uśmiech, śmiech, spacer z moimi psami.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa via12czerwca 12czerwca
Pjotrek
8958 a82f
Reposted fromsavatage savatage viagdziejestola gdziejestola
Pjotrek
7615 45dc
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoelya noelya
Pjotrek
1872 3ff4 500
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
Pjotrek
Pjotrek
Pjotrek
9244 0660 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadivi divi

March 11 2019

Pjotrek
9578 70ba 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNaitlisz Naitlisz
Pjotrek
0102 b432 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNaitlisz Naitlisz
Pjotrek
5241 006b
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoelya noelya
Pjotrek
Rozmowy z Tobą nocą są takie, że nie potrzebuję nawet kawy
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 via12czerwca 12czerwca
Pjotrek
8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 vianoelya noelya
Pjotrek
0521 f635
Reposted fromGIFer GIFer viaNaitlisz Naitlisz
Pjotrek
1269 4fbe 500
8613 0665 500
Reposted fromerial erial via12czerwca 12czerwca
6750 3bab 500
Pjotrek
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca

February 21 2019

Pjotrek
8474 f295 500
Reposted fromwentyl wentyl viayoann yoann
Pjotrek
Reposted fromjedyny jedyny viayoann yoann
Pjotrek
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viachudazupa chudazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl