Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

9043 b251
0851 9e15 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
Pjotrek
5089 f35a
Pjotrek

June 18 2017

0936 eddc
Reposted fromiamnotawaffle iamnotawaffle viadimer dimer
Pjotrek
1412 e9da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadimer dimer
Pjotrek
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viamaryjanejanis maryjanejanis

June 17 2017

Pjotrek
8681 900b
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola

June 13 2017

Pjotrek
9913 2fad 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaperfidia perfidia
3918 bf69 500

June 12 2017

Pjotrek
8700 e2f3 500
Pjotrek
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Pjotrek
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea vialatusek latusek
Pjotrek
Pjotrek
3938 75ee
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viadimer dimer
Pjotrek
0364 6865 500
Pjotrek
Reposted frompseikow pseikow viagdziejestola gdziejestola
Pjotrek
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
Pjotrek

Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z Tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.

— Agnieszka Dygant
Reposted fromSandria Sandria viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl